Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

pdf Informe Cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició 2019 Popular

By 1090 downloads

Download (pdf, 5.05 MB)

2019-rezero-informe-indicadors-residuzero.pdf

Rezero – Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable presenta l’ informe 2019 “Catalunya cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”.

L’objectiu de l’informe és fer una anàlisi i seguiment continuat de dades rellevants que ajudin a conèixer l’estat i les tendències del consum de recursos naturals i la generació de residus a Catalunya. Amb aquesta finalitat, Rezero ha dissenyat i analitzat una trentena de nous d’indicadors que permeten valorar la situació catalana en aquells aspectes considerats estratègics per avançar cap al residu zero. L’estructura de l’informe s’articula a partir de cinc eixos: prevenció i generació de residus, gestió i tractament, consum, responsabilitat ampliada del productor, política municipal i economia circular.

Després de la primera edició del 2015, es presenta aquest segon informe coincidint amb un nou marc normatiu europeu que renova objectius i defineix noves obligacions i instruments a aplicar per part dels territoris. Amb aquest nou informe Rezero vol aportar noves dades per a la reflexió i la formulació de propostes per a que Catalunya faci front al nou marc legal que està desplegant la Unió Europea i transiti de forma ràpida i decidida cap a un model de producció i consum que redueixi l’explotació i malbaratament de recursos naturals i assoleixi una reintroducció efectiva dels residus/recursos com a matèria primera a la indústria i l’agricultura.