Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

grup-envasos-govern

Aquest 25 de febrer la Generalitat ha constituït un grup de treball sobre la millora en la gestió dels envasos amb participació de diverses àrees de la Generalitat i el món local, el món empresarial i sindicats, els sector de l'envasat, el comerç i distribució, els sistemes integrats de gestió dels residus d'envasos (SIGs) i organitzacions ambientals i de consum. Està previst que es reuneixin cada quinze dies i que arribin a conclusions abans de l’estiu.

Aquest grup s'emmarca, d'una banda, en l'actual procés d'elaboració per part del Govern del text normatiu de la futura Llei catalana de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos, la futura transposició de les directives europees de residus, la declaració d'emergència climàtica i la creixent sensibilització del conjunt de la societat envers els impactes dels plàstics i envasos d'un sol ús als ecosistemes i la salut de les persones.

Des de Rezero considerem que aquest espai de treball on són representats tots els agents de la cadena de producció, distribució, consum i la pròpia administració catalana, ha d'esdevenir una oportunitat per a posar sobre la taula compromisos, accions reals i mesures fiscals que permetin avançar cap a la societat catalana residu zero. En aquest sentit, treballarem per fer efectiva la reducció del sobreenvasat i els envasos d'un sol ús, la recuperació i dignificació de la reutilització, el desplegament de la responsabilitat ampliada del productor, la implantació del sistema de dipòsit, devolució i retorn i una fiscalitat justa envers el medi ambient i la nostra salut

 kit zero banner h 1 600x300

@rezerocat